Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

Vin&Viten

Jakten på den eldste marine klyngen på Vestlandet

Jakten på den eldste marine klyngen på Vestlandet
Foto:
UiB

Vin&Viten 2019

Torsdag 14.2 kl 19: Forsker i arkeologi Leif Inge Åstveit, Universitetsmuseet:

Foredragsholder: Arkeolog Leif Inge Åstveit fra Universitetsmuseet. Han har ledet de arkeologiske utgravingene som er utført i forbindelse med bygging av ny riksvei mellom Bergen og Sotra (rv 555 Sotrasambandet).

I disse dager diskuteres samlokalisering av marin forskning, forvaltning og næring til en ny gigantisk marin klynge på Vestlandet. For de fleste bergensere føles det «naturlig» at denne skal ligge nettopp i Bergen. Likevel tenker nok de færreste over at utnyttelsen av marine ressurser har linjer som går mer enn 11 000 år tilbake i tid her på Vestlandet. For det var fiske og fangst av sjøpattedyr som var grunnen til at de første menneskene kom til vår kyst på slutten av siste istid. Det var også disse ressursene som førte til at menneskene etterhvert samlet seg og ble bofaste ved fiskerike strømmer og sund.

Det er funnet 12 boplasser fra steinalderen (eldste ca 10.500 år gamle og yngste ca 4.500 år gamle). Det arkeologiske materialet fra Sotrasambandet er fremdeles under bearbeiding, men det har allerede gitt ny kunnskap om steinalderen på Vestlandet. I dette foredraget skal endel av disse dataene presenteres, og resultatene skal settes inn i regionale og nasjonale utviklingstrekk. Menneskets forhold til de marine ressursene vil hele tiden stå i sentrum.