Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Styremøter 2017

Saksforelegg til styremøte 13. desember 2017

Hovedinnhold

 

Universitetet i Bergen / Universitetsmuseet i Bergen sak 2017/5063

 

ORDINÆRT STYREMØTE 13. desember 2017

Saksliste

 

I Godkjenning av innkalling og saksliste

II* Protokoll fra ordinært styremøte 1. november 2017

 

26 Budsjettfordeling 2018 – Grunnbevilgning (GB)

27 Lokal beredskapsplan Universitetsmuseet (ettersendes mandag)

 

Eventuelt

Orienteringer

  • Magasinplan UM
  • Arealplan
  • HS10 - oppfølging

 

8.12.17/Kristin Miskov Nodland