Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
KONTAKT OSS

Kontakt avdelingen

Vi er åtte ansatte i avdelingen pluss undervisere og andre formidlere. Ta kontakt med oss via avdelingens e-post adresse eller direkte til ansatte.

Formidlingsfolket
Foto/ill.:
Kari Årrestad, UiB

Kontakt

Ta kontakt med oss på e-post publikum@um.uib.no eller direkte til ansatte:

Kari K. Årrestad tlf 55 58 89 90 mobil 975 57 100 Avdelingsleder, koordinering, utstillingsprosjekter, strategi, museologi, web, trykksaker

Camilla Ahamath tlf 55 58 33 21 mobil 982 98 474 Webredaktør, nettsider, sosiale medier, strategi kommunikajonsarbeid, journalistikk, Grind

Jo Høyer tlf 55 58 91 50 mobil 951 19 216 Informasjonskoordinator, informasjonsarbeid, utstillinger, hovedverneombud, årbokredaktør, undervisning i informasjonsarbeid

Margareth Hosøy tlf 55 58 83 84 mobil 906 20 138 Undervisningsleder, museumspedagog, utstillinger, arrangement, booking

Knut Olav Aslaksen tlf 55 58 33 11 mobil 995 21 562 Digital formidling, utstillinger,rådgivning

Siri Skretting Jansen tlf 55 58 20 81 mobil 414 79 215 Museologi, utstillinger, utvikling, formidling av levende samlinger

Helene Pettersen mobil 415 55 676 Museumspedagog, undervisning, arrangement, web, booking

Louise Bjerre Petersen mobil 400 76 579 Museumspedagog, undervisning, arrangement, web, booking