Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Valg

Stem ved valget

Hovedinnhold

Stem ved valget til universitetsmuseets styre

VALG TIL UNIVERSITetsmuseets styre

Valg av medlemmer til universitetsstyret pågår i perioden onsdag 9. juni klokken 09.00 og avsluttes tirsdag 15. juni klokken 12.00.


Gruppe A, Avdeling for kulturhistorie: Det skal velges 1 medlem og 3 varamedlemmer for fast vitenskapelig ansatte.
Gruppe A, Avdeling for naturhistorie: Det skal velges 1 medlem og 3 varamedlemmer for fast vitenskapelig ansatte.

Gruppe C: Det skal velges 1 medlem og 3 varamedlemmer for teknisk/administrativt ansatte.

(Gruppe B, midlertidig ansatte i vitenskapelig stilling: Siden forslaget er spesifisert på henholdsvis representant, 1. og 2. vararepresentant, foretas valget av det avtroppende styret for Universitetsmuseet som valgforsamling, jf. Valgreglementet § 23-3, nr. 1.
Gruppe D: Studentenes representant velges av Studentparlamentet.)

Her stemmer du (åpner onsdag 9. juni
kl 09.00)https://valg.usit.no/uib/valg/login.do

  • Logg inn med ditt brukernavn og passord.
  • Velg valget "Universitetsmuseets styre 2021 og velg den ansattgruppen du tilhører 
  • Man kan stemme på nytt frem til valget formelt avsluttes. Gjør du det, slettes din forrige stemme automatisk.

Preferansevalg - En kort stemmeforklaring

Preferansevalgsystemet er et valgsystem der mange kandidater skal velges fra samme valgkrets og hvor du kan gi din stemme til kandidater i en rangert rekkefølge. Kandidaten du helst vil skal bli valgt, gir du preferanse 1 i ruten foran denne kandidaten. Du kan deretter gi din stemme til den neste kandidaten du foretrekker. Denne gir du prioritet 2. I videre prioritert rekkefølge kan du gi en rangering til alle kandidatene som står på valg. Dersom din foretrukne kandidat ikke når opp, overføres stemmen din neste person på din rangerte liste.

Siden listen av kandidater ikke er forhåndsrangert, gir denne valgmåten deg innflytelse på hvem som blir valgt, selv om den kandidaten du har som har som førsteprioritet ikke blir valgt. Dersom du kun prioriterer én kandidat og denne faller ut i opptellingen, kan din stemme ikke overføres til neste kandidat og du vil ikke lenger ha innflytelse på hvem som velges.

Har du stemmerett?

Sjekk om du står i ansattmanntallet

Har du spørsmål om valget? Ta kontakt med valgstyrets sekretær: karen.heimvik@uib.no.