Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Strategier og planer

Forskningsstrategi

For et universitetsmuseum er forskning ikke en virksomhet blant andre sideordnede virksomheter; forskningsperspektivet er en dimensjon som gjennomtrenger alt og inngår i alle museets aktiviteter.

Hovedinnhold

Universitetsmuseets forskningsstrategi med tilhørende handlingsplan skal yte et avgjørende bidrag til at Universitetsmuseet i Bergen øker sin forskningskvalitet. Gjennom sine samlinger og sin ekspertise skal Universitetsmuseet i Bergen anerkjennes som et ledende europeisk
universitetsmuseum. UM skal utvikle internasjonalt1 ledende forskningsmiljøer innen museets satsingsområder. For å kunne forvalte samlingene forskningsbasert på best mulig måte, må UM ha sterke disipliner innen et bredt utvalg av fagområder. UMs vitenskapelig ansatte skal drive en omfattende publisering i velrenommerte kanaler og få gjennomslag i de største internasjonale forskningsprogrammene.
Museet skal forske, forvalte og formidle. En profesjonalisering i alle ledd tilsier at ansatte i vitenskapelige stillinger har forskning som deres viktigste oppgave (45 %) og skal stille sin kompetanse til disposisjon for samlingsforvaltning, formidling og undervisning (45 %), samt administrasjon, møter m.m. (10 %).

Les mer her >