Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Valgresultat

Resultat av valget 2021

Hovedinnhold

Kunngjøring av valgresultat - medlemmer til Universitetsmuseets styre

VALG TIL UNIVERSITETsmuseet

Valgstyret ved Universitetsmuseet har den 17. juni 2021 godkjent valg av ansatterepresentanter til Universitetsmuseets styre.
 

Valgresultat gruppe A, Avdeling for kulturhistorie

Knut Mikjel Rio er valgt som medlem.

Varamedlemmer:

  1. Trond Lødøen
  2. Anna Wessman
  3. Knut Andreas Bergsvik

Valgresultat gruppe A, Avdeling for naturhistorie

Aino Laila Johanna Hosia er valgt som medlem.

Varamedlemmer:

  1. Hanneke Johanna Maria Meijer
  2. Jenny Else Elisabeth Smedmark
  3. Terje Lislevand

Valgresultat gruppe B:

Oddvar Heggøy, Avdeling for naturhistorie, er valgt som representant.

Varamedlemmer:
1. Mathias Blobel, Avdeling for kulturhistorie
2: Victor Lundström, Avdeling for kulturhistorie

Valget ble foretatt av Universitetsmuseets styre som valgforsamling i møte 15. juni 2021 fordi kandidatforslaget var spesifisert på henholdsvis representant, 1. og 2. vararepresentant.
 

Valgresultat gruppe C

Tor Arne Waraas, Avdeling for kulturhistorie, er valgt som medlem.

Varamedlemmer:

  1. Lene Synnøve Halvorsen, Avdeling for naturhistorie
  2. Hana Lukesova, Avdeling for kulturhistorie
  3. Knut Olav Aslaksen, Formidlingsavdelingen

Klage
Frist for å klage på valget er 30. juni kl 12.00, jf § 15 i valgreglementet. Klage sendes valgstyret ved Universitetsmuseet, e-post: post@um.uib.no