Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Undervisning

Ansatte ved avdeling for naturhistorie underviser en rekke fag innen biosystematikk, evolusjon og paleobiologi.

Hovedinnhold

Undervisningen er en del av undervisningsporteføljen som administreres av Institutt for Biologi. For en komplett oversikt over fag og emnebeskrivelse henvises det til studentportalen ved UiB.

Universitetsmuseet i Bergen er dessuten partner i Norsk-svensk forskerskole i biosystematikk.

Våre ansatte har god ekspertise innen fagene evolusjonsbiologi, taksonomi og fylogenetisk systematikk, faunistikk og floristikk. Vi underviser også i flere fag relatert til klimaforskning og historiske miljøforandringer, med vekt på fossilt materiale slik som pollen, hodekapsler av mygglarver og skjelettrester av vertebrater.