Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

Teatersamlingen

Stiftelsen Bergens Teatermuseum – museet ble etablert i 1919 – ble oppløst i 1998, og hele samlingen overført til Universitetsmuseet i Bergen, Avdeling for kulturhistorie. Samlingen består av gjenstander og objekter knyttet til teatervirksomhet i Bergen tilbake til tidlig 1800-tall og fram til i dag. I første omgang ble gjenstandene pakket ned og lagret, mens arkivalier (Ibseniana, program, fotografier, plakater og lignende) ble flyttet til Teaterarkivet, UiB, og blir foreløpig forvaltet der.

Samlingen består av kostymer, masker, rekvisitter, kulisser, lydkulisser, malerier, teknisk utstyr, modeller, osv.

Samlingen suppleres stadig med gjenstander fra Den Nationale Scene. Det arbeides hele tiden tett med Teaterarkivet og teatret, og selv om ting fortsatt er lagret, er det siden 2000 montert flere teatermuseale  utstillinger på museet. For tiden vises ”Ibsen i Bergen” som i hovedsak består av gjenstander fra denne samlingen. Det foreligger en brosjyre til denne utstillingen.

Det foreligger ingen tilgjengelig katalog over gjenstandene for publikum. På Teaterarkivets hjemmeside finnes imidlertid en del opplysninger, blant annet om Ibsenarkivalier, som også har relevans for Teatersamlingen ved museet.

 

 

Kontaktperson
Prof. Henrik von Achen
tlf. 55 58 31 20
e-post >>>