Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Forskning og formidling

Universitetsmuseet i Bergen deltar og har ansvar for flere større formidlingsprosjekter i samarbeid med andre fagmiljø både innenfor og utenfor Universitetet i Bergen. Disse formidlingsprosjektene er ofte tverrfaglige og omfatter både kultur- og naturvitenskap. For et universitetsmuseum ligger nettopp oppgaven i å integrere samlinger, forskning og formidling.