Hjem
Publikumstilbud

Årbok for Universitetsmuseet

Universitetsmuseets årbok for 2017 kan du lese både i trykt og digitalt format. Hovedtemaet i 2017 er "Samlinger". Forfatterne kommer fra Universitetsmuseet og andre fagmiljø både innenfor og utenfor Universitetet i Bergen.

Årbok 2017
SAMLINGER: Les om blant annet #Vikingskatten som ble stjålet.

Du kan lese den digitale utgaven her eller få kjøpt trykksaken er i museumsbutikken på nett eller Historisk museum. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen er en populærvitenskapelig publikasjon med ulike artikler om museets virksomhet natur- og kulturfeltet.  Årbøkene fører videre en gammel  formidlingstradisjon helt tilbake til da museet ble etablert.