Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Samlingsseksjonen - dokumentasjon og samlinger

Samlingsseksjonen ved Avdeling for kulturhistorie har ansvar for omfattende gjenstandssamlinger av stor nasjonal og internasjonal betydning. Samlingene spenner vidt, både geografisk og i tid. Foruten gjenstander består samlingene av dokumenter og fotografier. I tillegg har samlingsseksjonen ansvar for de kulturhistoriske databasene ved museet.

Draktnål i bronse

Hovedinnhold

Samlingsseksjonen har ansvar for forvaltning og dokumentasjon av samlingene ved Kulturhistorisk avdeling.  Seksjonen har et særlig ansvar for den lovpålagte indre kulturminneforvaltning for arkeologisk materiale. Mye av dette materialet er gjenstander og dokumentasjon fra arkeologiske utgravninger ved Fornminneseksjonen.

Seksjonen har også ansvar for samlingens tilvekst og skal bidra til å gjøre disse tilgjengelig for forskning og allmennhet, samt ivareta henvendelser vedrørende samlinger.

I samarbeid med vitenskapelige ansatte har seksjonen også ansvar for avdelingens samlingsforvaltning knyttet til gjenstander og dokumentasjon (arkiv, foto, tegninger, rapporter, etc.) og for magasinering og arkivering. Arbeidet omfatter blant annet funnmottak, aksesjonsføring, tildeling av museumsnummer, katalogisering, digitalisering, organisering og eventuell kassasjon.

Samlingsseksjonen har også ansvar for å tilrettelegge samlingene for forskning, formidling, innlån og utlån. Vi tar også imot søknader fra gjesteforskere og studenter om tilgang til materiale, samt andre publikumshenvendelser som er relatert til samlingene.

 

Ansatte ved Samlingsseksjonen er:

Asbjørn Engevik (Seksjonssjef)

Sonja M. Innselset (Arkivar/arkeolog, ansvarlig dokumentasjon)

Tor Arne Waraas (Arkeolog, ansvarlig steinalder)

Svein Skare (Fotograf)

Brita Hope (Arkeolog, migrering funndatabaser middelalder)