Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

MSc oppgave: taksonomi,fylogeni, evolusjon

Vi har en rekke spennende oppgaver innen biosystematikk hvor vi legger vekt på trening i moderne metoder som gjør våre studenter konkurransedyktige i et internasjonalt forskningsmiljø.

Hovedinnhold

 

Studenter har muligheter til å gjennomføre forskningsoppgaver som kombinerer teoretiske aspekter ved artsdannelse, artsavgrensninger og taksonomi, samt klassifikasjon og komparative analyser basert på fylogenetiske analyser av utvalgte grupper av arter eller høyere taxa. Våre studenter får en grundig innføring i analytiske metoder som inkluderer DNA sekvensering og dataanalyse, morfologiske studier ved hjelp av avansert otikk og SEM, og de fleste prosjekter inkluderer spennende feltarbeid i såvel Norske farvann som i fjerne tropiske skoger.