Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Samlingene ved avdeling for naturhistorie

Samlingene ved avdeling for naturhistorie omfatter botanikk, geologi og zoologi. Samlingene er bygget opp gjennom aktiv innsamling over mer enn 100 år. Grunnlaget for innsamlingene er forskning, og materialet blir ivaretatt for dokumentasjon av forskningsresultat samt for nye undersøkelser.

Hovedinnhold

Etter hvert som nye metoder blir utviklet, blir materialet igjen aktivisert. Utlån og innlån, samt samarbeid nasjonalt og internasjonalt, er grunnleggende aktiviteter ved museet. De vitenskapelige samlingene utgjør dermed en kjerneaktivitet ved Universitetsmuseet i Bergen.

Samlingene er lokalisert i realfagbygget, Allégt. 41 (biologiske tørrsamlinger og typesamlinger), på Midttun (spritsamling) og på Solhaug (geologi og forstbotanisk). Levende planter finnes i de vitenskapelige samlingene på Arboretet og Botanisk hage på Milde.

Formidling av samlingene er en annen viktig aktivitet ved et universitetsmuseum. En stor del av utstillingssamlingene i Muséplass 3 er resultat av den forskning som har foregått ved museet. Noen av disse samlingene er dessuten del av de vitenskapelige samlingene, som hvalskjelettene. Muséhagen er utstillingssamlingen av levende planter.