Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Geologiske samlinger

Fagfeltet geologi ved Universitetsmuseet i Bergen har ansvar for konservering av verdifullt bergartsmateriale, mineraler, dagbøker og dokumentasjon innsamlet av forskere og studenter ved Universitetet i Bergen, samt privatpersoner, i mer enn hundre år.

Hovedinnhold

Samlingen ble formalisert allerede i 1888.

Lær mer om bergarter og geologiske prosesser her >>>

Innen geologi har vi to ansatte. Avdelingen samarbeider først og fremst med museets publikumsseksjon.

Bygningsstein

Fossilsamlingen

Mineralsamlingen

Den kvartær og maringeologiske samlingen

Den regionale samlingen