Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Drikkeglass fra Bryggen

Hovedinnhold

Utstillingen presenterer drikkeglass fra perioden 1300-1700, glass som  funnet under utgravinger på Bryggen i Bergen.

Glassene som presenteres i denne utstillingen er fra Middelaldersamlingen, De kulturhistoriske samlinger, Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen.
Glassutstillingen har vært et pilotprosjekt for Universitetsmuseet i Bergen, som ønsket å utforske potensialet i nettbasert forskningsformidling av avhandlingsarbeid med empiriske basis i materiale fra museets samlinger. Tanken var at noen arkeologiske funn egner seg spesielt godt for formidling gjennom nettutstillinger. Det gjelder gjenstander som er svært fragmenterte og umiddelbart uanselige – som for eksempel glassbiter. Denne type funn kommer til sin rett på foto, gjerne i forstørrelse, slik at man kan få med seg viktige detaljer.
Glass fra middelalder og nyere tid er et tema som hittil har vært lite utforsket innen norsk arkeologi.

Et UiB produkt

Utstillingen er et rent UiB prosjekt, produsert av De kulturhistoriske samlinger, Universitetsmuseet i Bergen i samarbeid med Institutt for informasjons- og medievitenskap. Prosjektleder har vært førsteamanuensis Gitte Hansen fra Universitetsmuseet. Kristine Høies hovedoppgave i arkeologi ”Drikkeglass fra brygge-utgravningen fra 1170–1702” fra Arkeologisk institutt / AHKR (Bergen 2006) har gjort det mulig å gi bildet av arkeologiske glass som presenteres  i denne nettutstillingen Masterstudent i informasjonsvitenskap Tanja Flåan har utviklet applikasjonen, med assistanse av førsteamanuensis Csaba Veres og professor Dag Elgesem.
Universitetsfondet har gitt støtte til Kristine Høies engasjement i forbindelse med prosjektet.


 Glassutstillingen på nett - NB! Sidene bør åpnes i Firefox