Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Ringene i museumsbutikken

I museumsbutikken på Universitetsmuseet i Bergen kan du blant annet finne gaver og artikler du ikke finner andre steder. Her er historien bak ringene.

Hovedinnhold

Smykkene tar utgangspunkt i forhistoriske funn fra jernalder som er enten kopiert eller brukt som inspirasjon. Ringene fra Naustdal og Vik er kopier som er svært lik originalene. Andre smykker er konstruert utfra de forhistoriske funnene. Det er bl.a. laget øreklips, øreringer og armbånd i samme mønster som ringene, men slike smykker er aldri funnet i forhistorien. Du kan få kjøpt ringene på både De kulturhstoriske og De naturhistoriske samlingene,  i museumsbutikken.

 

 

Ringen fra Naustdal

Den originale ringen var en ormehode- eller slangering av en firkantet, vridd gulltråd med ormehode i hver ende. Denne ringen danner utgangspunkt for de andre smykkene i Saga serien i dette mønsteret; armbånd, øreringer og øredobber. Originalen snodde seg to ganger rundt fingeren slik vi ser armbåndet  i kopien gjør. Den opprinnelig ringen ble funnet i 1906, og dateres til eldre jernalder. Den oppbevares i dag ved De kulturhistoriske samlinger ved Universitetet i Bergen. Ringen har museumsnummer B2161.
Les mer i gjenstandskatalogen >
Les mer i Førhistoriske minne >

 

 

 

 

 

Ringen fra Stadheim
Ringen ble funnet i en gravhaug av bonden på Stadheim i siste del av forrige århundre, i 1872. Dette er en spiralfingerring som snor seg oppover fingeren i 1 1/2 omgang. Mønsteres er et stilisert dragemønster. Denne ringen danner utgangspunkt for de andre smykkene i Saga serien i dette mønsteret; armbånd, øreringer og øreklips. Ringen ble funnet sammen med flere andre funn, og er datert til eldre jernalder ca 300 etter Kristus.

Bonden var noe motvillig til å gi ringen fra seg, bl.a. fordi konen godt kunne like ringen! Men etter mye diskusjon ble han tilbudt hele 17 riksdaler for den. Med disse pengen kunne han kjøpe opptil flere gullringer til sin kone, og saken fikk sin løsning. Ringen oppbevares i dag ved Kulturhistoriske museum i Oslo, og har museumsnummer C6101.
Les mer i gjenstandskatalogen >

 

 

 

 

 

Ringen fra Eikeland
Dette er en ring som stammer fra et gravfunn i Eikeland ved Moi i Lund kommune i Rogaland. Den ble funnet sammen med en armring også i gull samt beinrester, kull og jernfragmenter. Kopien er  en kombinasjon mellom utformingen til armringen og til fingerringen. Graven er datert til eldre jernalder ca 300 etter Kristus.  Funnet ligger i dag ved Kulturhistorisk museum i Oslo og har museumsnummer C4563 (armringen) og C4564 (fingerringen).

Les mer om armringen i gjenstandskatalogen >
Les mer om fingerringen i gjenstandskatalogen >