Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Billedkunst i middelalderen

Kultur. Mellomtrinnet

Lus, snegler, kutiss og blåbær. Disse ingrediensene ga noen av de fantastiske fargene vi kan se i middelalderens bilder. Hvordan ble de laget? Hvem laget dem og hvorfor?

Undervisningsopplegget tar utgangspunktet i Kirkekunstsamlingen ved Universitetsmuseet.

Middelalderens billedkunst ble til i et samfunn som på mange måter er forskjellig fra vårt eget og hvor kunsten hadde en annen funksjon, betydning og status enn den har for oss i dag. Ved å studere attributter og symboler funnet i kunsten og ved å sette seg inn i datidens samfunn gjennom fortelling, samtale og praktiske øvelser, får elevene et unikt innblikk i en annen tids samfunn og tankesett.

 

Målgruppe: Mellomtrinnet.
Fag: Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap, Kunst og håndverk, Samfunnsfag, Historie.
Varighet: 2 timer.
Oppmøte: Vestibylen på Historisk museum.
Antall: max 30 elever.

Bestill plass her.