Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

Mer om shabtier

Egypterne selv hadde flere navn på disse figurene. Før det nye riket ble de hovedsakelig kalt shabti, under det nye riket shawabti og deretter ushebti. Navnene er sannsynligvis beslektet med det egyptiske ordet for å svare wsb eller måltid sabu, og blir derfor relatert til figurenes oppgave som tjenere som skulle svare når den døde ble anropt til å produsere mat gjennom jordbruksarbeid.

Mens mange av figurene er innskrevet med den dødes navn og har form som en mumie, så er andre kledd i klær som man brukte mens man levde. Disse stammer særlig fra det Nye Riket. De fleste figurer var arbeidere, men enkelte forestiller også arbeidsleder som kontrollerer de øvrige shabtiene.

Mens man før Det nye riket sjeldent hadde flere en fem ushabtier, så var det ikke uvanlig at man i senere tid hadde en for hver dag i tillegg til et antall arbeidsledere, til sammen opp til 401 ushabtier. Figurenes betydning er også beskrevet i dødeboken kapittel 6, som er en formular som gjør dem levende.
 
"[u-]shabti, tildelt meg. Dersom jeg blir anropt eller pålagt å gjøre noe arbeid som må gjøres i gudens land, så skal du komme frem istedenfor meg ved enhver anledning når markene skal dyrkes. Du skal si: "-Her er jeg".

Besøk nettutstillingen Evig Liv for å lære mer om museets egyptsamling og egyptiske tradisjoner.