Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Sykefravær

Ved sykefravær er det viktig at du varsler nærmeste overordnede snarest mulig.

Hovedinnhold

Vi forventer av deg

 • At du varsler nærmeste overordnede eller den som overordnede delegerer til snarest mulig ved sykefravær.
 • At du opplyser om sannsynlig varighet og evt. funksjonsevne.
 • At du ved fravær på 1 - 8 dager fyller ut skjema som du finner i Personalportalen Pagaweb, og sender det inn elektronisk den dagen du kommer tilbake på jobb (forutsatt at kriteriene for å benytte egenmelding er tilstede). Det er opprettet en egen informasjonsblogg som kan være nyttig hvis det er noe du lurer på.
 • At du leverer/sender sykmelding samme dag som denne utstedes.
 • At du varsler nærmeste overordnede dersom du mener at sykmeldingen helt eller delvis skyldes forhold på arbeidsplassen.
 • At du bidrar til positiv dialog med nærmeste leder om egen funksjonsevne og nødvendige tiltak for å være i/komme tilbake til arbeid/redusere fraværet.
 • At du er aktivt med i utarbeidelsen av egen oppfølgingsplan og bidrar aktivt i oppfølgingsarbeidet.

Du kan forvente

 • At nærmeste overordnede leder tar kontakt dersom sykefraværet går ut over to uker.
 • At nærmeste overordnede leder undersøker om årsaken til sykmeldingen helt eller delvis skyldes forhold på arbeidsplassen.
 • At nærmeste overordnede leder tar initiativ til en positiv dialog om din funksjonsevne og nødvendige tiltak for å være i/ komme tilbake til arbeid/redusere fraværet.
 • At nærmeste overordnede leder tar initiativ til å utarbeide individuell oppfølgingsplan innen seks uker.
 • Et samarbeid med BHT dersom fraværet går utover 6 uker (langtidssykefravær).
 • At du blir kontaktet minst en gang pr. måned ved langtidssykefravær.