Hjem

Om museet

Kontaktinformasjon

Generelle publikumshenvendelser publikum@um.uib.no 55582949 / 55583140

 

Spørsmål om åpningstider, utstillingene ol:

Historisk museum
Vestibyle: 55 58 31 40 eller 55 58 29 49

MERK: Naturhistorisk museum er stengt fram til høsten 2019 på grunn av rehabilitering.

Gruppebestillinger, skolebesøk, spesielle opplegg ol.:

Formidlingsavdelingen: 55 58 83 84, eller 55 58 29 49. Bestilling sendes: skole@um.uib.no

Henvendelser til forskere og administrasjon

Administrasjonen
post@um.uib.no

Formidlingsavdelingen
55 58 29 49
publikum@um.uib.no

Avdeling for kulturhistorie (kontor, ikke utstillingene)
tlf. 55 58 81 72
post@afk.uib.no

Fornminneseksjonen
J. Frielesgt 1,
5007 Bergen
post@fms.uib.no

Avdeling for naturhistorie (kontor, ikke utstillingene)
tlf. 55 58 29 05
post@dns.uib.no

Arboretet og Botanisk hage
tlf. 55 58 72 50
post@sah.uib.no

 

Besøksadresser:

Administrasjon
Villaveien 1a , 5007 Bergen

Formidlingsavdelingen
Villaveien 1a, 5007 Bergen

Avdeling for kulturhistorie
Villaveien 1a, 5007 Bergen

Fornminneseksjonen
J. Frielesgt 1, 5007 Bergen
post@fms.uib.no

Konserveringsseksjonen
Nygårdsgaten 5; 5007 Bergen

Avdeling for naturhistorie (forskere og admin.)
Allégt. 41, 5007 Bergen og
Thormøhlensgate 53 A, 5006 Bergen 

Arboretet og Botanisk hage
Mildeveien 240, 5259 Hjellestad

Postadresse til alle enheter:
Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen