Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Forskning ved avdeling for naturhistorie

I biologi er biodiversitet, paleobiologi, systematikk og taxonomi sentrale forskningsretninger, mens hovedtema innen geologi er berggrunndannelse og byggesteiners opprinnelse. Forskningen har utspring i de vitenskapelige samlingene.

Vi har tre forskningsgrupper ved avdeling for naturhistorie.

Biosystematikkfokuserer i all hovedsak på deskriptiv taksonomi av lav og fjærmygg, men også på databaseutvikling for utbredelsesdata.

Fortidens landskap og miljø bruker paleobiologisk materiale - alger, bein, pollen, frø, insektrester - i forskning på fortidens fauna og vegetasjon, samt på klima-, landskap- og miljøendringer.

Fylogenetisk systematikk og evolusjon (FSE) fokuserer på teoretiske metoder innen organismeklassifisering og stamtreforskning med en særlig vekt på molekylære metoder i avgrensning av arter i vanskelige artskomplekser.