Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Hvalprosjektet: Å rense en hval

Hvalsalen er for tiden stengt for publikum og vil først åpne våren 2012. Grunnen er at hvalskjelettene gjennomgår en skikkelig renselsesprosess. Nå kan du også se filmen Hvalvask.

Hovedinnhold

En internasjonal gruppe med kompetanse innen konservering og anatomi er i full gang med å rengjøre, restaurere og sikre den helt spesielle hvalsamlingen ved Bergen Museum. Nå er gruppen kommet halvveis i prosjektet som i følge planen er ferdig mars 2012.

SE OGSÅ : Hvalrens 2010 from UiB - Universitetet i Bergen on Vimeo.

 

Unik samling

Skjelettene i Hvalsalen utgjør på mange måter selve hjertet i utstillingene ved De naturhistoriske samlinger, og er i stor grad unik. Samlingen er gammel, og de fleste dyrene stammer fra slutten av 1800-tallet. Noen av skjelettene er til dels skrøpelige, og overflaten har gjerne blitt tilgriset av fett som over tid siver ut fra knoklenes indre. Skjelettene har naturlig nok samlet en masse støv opp gjennom årene. De vakre, lyse og rene skjellettene som er ferdige står i sterk kontrast til de gamle.

Hvalbloggen

Slikt arbeid har i liten grad vært gjort før, og det er få erfaringer å finne fra lignede samlinger rundt om i verden. Hvalgruppen har til nå arbeidet med ulike metoder for rengjøring og konservering. Det er spesielt viktig å unngå påvirke materialet slik at det mister sin vitenskapelige verdi, og arbeidet har til nå gitt viktige erfaringer.
Hvalgruppen har spesiell kompetanse på konservering og anatomi med Gordon Turner Walker ( leder),Catherine Hellier, Marielle Berg og Zina Fihl og museets egen tekniske konservator Christina Holmefjord. Følg med i gruppens egen rapportering av arbeidet på The Whale Bone blog.

På Bergen Museums nettsider er den en omfattende presentasjon av Hvalsalen på nett både norsk og engelsk. Nå er også denne kommet på tysk.

Les også om Hvalprosjektet i Bergens Tidende ( 1.6.2010)  og På Høyden ( 26.5.2020)