Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Fragement fra fortiden

På Bergen Museum kan du nå se et vakkert klenodium; en stylus– eller griffel- opprinnelig brukt på Nonneseter kloster i Bergen. Til hva og hvordan ble denne skrivepinnen brukt?

Hovedinnhold

Hvordan forvaltet klostre i middelalderen som Selja, Munkeliv og Nonneseter de nye impulsene og lærdommen som kom fra det store Europa?

Dette og mer til får du vite i utstillingen Fragment fra fortida som åpnet  fredag 4. februar  på Bergen Museum i  De kulturhistoriske samlinger.

Nonneseter - mer enn et stopp på Bybanen

Midt i Bergens mest trafikkerte knutepunkt ligger restene av klosteret Nonneseter.Gjennom materiale fra ulike arkeologiske utgravinger har forskere dannet seg et bilde av virksomheten her: Klosteret som opprinnelig lå mellom dagens buss- og jernbanestasjon var et velstående benediktinerkloster, altså for kvinner. Klosteret Munkeliv som lå på andre siden av sentrum, på Klosteret på Nordnes, var forbeholdt menn. Klostrene var forvaltere av de virkelig nye kulturstrømningene ute fra Europa, de dyrket blant annet skrivekulturen slik den vakre skrivepinnen vitner om.
På dagens Nikolaikirkeallmenning i Bergen stod i sin tid Nikolaikirken. Ikke alle vet at denne kirken hadde trekk fra Konstantinopels storhetstid. Mens Sigurd Jorsalfar var på reise, var broren travelt opptatt med å bygge Bergen, inspirert av den øst-romerske keiseren.

Samarbeid

Utstillingen Fragment fra fortida er et samarbeid på Universitetet i Bergen, mellom Senter for middelalderstudier og Bergen Museum. Prosjektet omfatter både utstilling, foredrag og bok, og  den gir smakebiter fra Senter for middelalderstudiers tverrfaglige forskningsprogram Periferi og sentrum i middelalderens Europa. Utstillingen viser flere viktige objekt fra museets samlinger, og den formidler samtidig hvordan forskerne bruker fragmentert kildemateriale til å gi et mer helhetlig bilde og forståelse av denne lange epoken i Europas historie.

Utstillingen er produsert av Bergen Museum. Design og utforming ved utstillingsarkitekt Anne Aspen.

Skiftende tema

Utstillingen er del av en formidlingsprosess som går de neste to årene. Utstillingen vil hver og høst suppleres med nye tema og gjenstander, og foredragsserie både vår og høst vil utdype disse temaene.
Denne våren 2011 vil de sentrale temaene i utstillingen være Kloster og kunnskap, og Bysants og Norden. Til høsten 2011 vil temaene Stat og kongemakt, og Lov og rettferd stå i fokus, samtidig med markeringen av 750 jubileet for Håkonshallen. Neste vår presenteres de to siste temaene Bot og bedring, og Sagaer og sagaskriving. Etter planen vil utstillingen vil stå ut 2012.

Foredrag

Foredragene vil foregå onsdager i De kulturhistoriske samlinger. For denne våren, 2011, går følgende program:
2. mars   1900  Åslaug Ommundsen: Benediktinsk klosterliv i Bergen
16. mars 1900  Geir Atle Ersland:Sigurd Jorsalfar og Konstantinopel  
30. mars 1900  Ildar Garipzanov: Scandinavia and Eastern Christendom
13. april  1900  Stian Hamre: Klostrene og de syke