Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Muggsopp i samlinger og bygninger

Hva finnes av muggsopp i bygninger, arkiv og materiale? I hvilken grad er de farlige for helse og skaper problem for forvaltning av samlinger? Det var spørsmålet på fagdagen som ble arrangert på Bryggens Museum fredag 8.januar.

Hovedinnhold

Behovet for kunnskap om muggsopp, fuktighet og inneklima er stort for alle som forvalter samlinger og kulturhistoriske bygninger. Over 80 deltakere fra hele landet, fra både museer arkiv, bibliotek og driftsavdelinger deltok på fagdagen, som var et samarbeid mellom Bevaringstenestene for Museumssenteret i Hordaland ( MuHo) og Bergen Museum.

Farlige gifter

Muggsopp er farlig, og må tas alvorlig. Det er først og fremst konsentrasjonen av giftig muggsopp som er viktig å oppdage og forhindre. I medisinsk behandling regnes det som krevende å behandle soppinfeksjoner.
- At så mange har meldt seg på viser at tema og program har slått an, sier arrangørene Inger Raknes Pedersen fra MuHo og Marie – Louise Lorentzen fra Bergen Museum. Det er viktig både  i forvaltningen av kulturhistorisk materiale i vid forstand,  og ikke minst i  forbindelse med inneklima og helse. Vi ville gå ut bredt. Ettersom dette både har en faglig, men også en helse- og personalmessig side, var det viktig å få fatt i lederne i aktuelle miljøer som kan bli eksponert for muggsopp.

Aktuelt

Problemet er aktuelt i forbindelse med arbeid og forvaltning ulike typer materiale som tekstiler, papir/ cellulose og bygninger.  Utenom museer og bibliotek, deltok også bygningsforvaltere av kirke- og kulturhistoriske bygninger.

Både Bergensklima og mulighetene for et mer framtidig våtere og varmere klima, forbedrer ikke saken. Med mildere klima og høyere fuktighet kan både nye typer muggsopp dukke opp og problemene med fuktskader kan akselerere. Blant annet har Universitetet i Bergen hatt problem med dette både i biblioteksamlinger og i bygninger.

Kunnskap og diskusjon

Siktemålet med dagen var å skape bevissthet, gi kunnskap og etablere et forum på temaet. Finn Langvad fra UiB var en av tre foredragsholdere, og viste blant annet muggsopprøver fra Universitetsbiblioteket og orienterte om ulike arter av muggsopp og aktuelle HMS tiltak. Tor-Egil Arnevig fra ABF Service snakket om fuktfysikk og bygninger, og Johan Mattsson fra Mycoteam orienterte om hvor en bør forholde seg til problemer med muggsopp. I tillegg presenterte firmaene CryoTech metoder for fjerning av mugg med tørris, og firmaet Victoria viste fram ulike typer verneutstyr.

Fagdagen ble oppsummert som både viktig og meget vellykket av flere av deltakerne