Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Else Mundal: Sagaskriverne og Bergen

Onsdag 11. april ønsker vi velkommen til det siste foredraget i serien om middelalderens Bergen. Denne gang handler det om sagaskriverne og forholdet til Bergen. Foredraget bygger på utstillingen Fragment fra fortida.

TID: Onsdag 11.4.2012 kl 1900 

STED:  I utstillingen Fragment fra fortida, De kulturhistoriske samlinger, Haakon Sheteligsplass 10

Else Mundal er professor i norrøn filologi ved Senter for middelalderstudier. Hun er en forsker med stor kulturhistorisk interesse som spenner fra norrøn grammatikk til helgenlegender. Hun har blant annet arbeidet med  kvinnehistoriske tema  og med norrøne litterære kilder i middelalderen.

Prosjektet Fragment fra fortida som er et samarbeidsprosjekt mellom Senter for middelalderstudier (CMS) og Universitetsmuseet, og er et ledd i Universitetets satsing på middelalderforskning. Formidllingsprosjektet går over to år og omfatter temautstillinger som skifter hvert halvår samt en foredragsrekke som utdyper temaene i utstillingen.