Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Fra viking til kristen konge

I middelalderen ble Norge et kongerike med en landsomfattende administrasjon etter mønster fra Europa. Kongedømmets ideologi bygget for en stor del på kirkens idealer, med Olav den hellige, Norges evige konge, som fremste symbol. Forholdet mellom kongemakt og kirke var preget både av samarbeid og konflikt.

Professor Sverre Bagge, Senter for middelalderstudier (CMS) holder foredrag over temaet "Stat og kongemakt".

  • TID: Onsdag 28. september kl. 1900
  • STED: Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Haakon Sheteligs pl. 10

    Foredraget  holdes i utstillingen Fragment fra fortida og vil blant annet ta utgangspunkt i gjenstander utstillingen, hentet fra samlingene ved Bergen Museum/ Middelaldersamlingen

    Fragment fra fortida er et samarbeidsprosjekt ved Universitetet i Bergen mellom CMS og Bergen Museum, og er en del av universitetets satsing på middelalderforskning.