Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Se film om Museumsprosjektet 2014!

Det pusses. Det flyttes. De første skissene er levert. Se film om Museumsprosjektet 2014 her.

Innhold

UiB-ledelsen og ansatte ved Bergen museum mottok nylig den første mulighetsskissen for Muséplass 3.

– Det oppsto spontanapplaus da skissene ble presentert. Vi gleder oss alle til de endelige tegningene er klare 15. oktober, sier universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken.

I videoreportasjen laget av Arnt Brandseth ved Univisjon ved UiB kan du se mer av prosjektplanene!