Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Fragment fra fortida

Hvordan utviklet kongemakt og statsapparat seg i Norge i middelalderen? Hvordan bidro nytt lovverk til en stat med domstoler og dømmende makt?

Dette er hovedtema for høstens middelalderutstilling Fragment fra fortida som åpner tirsdag 30. august kl. 13 00 i De kulturhistoriske samlinger.

To nye tema

Middelalderutstillingen Fragment fra fortida presenterer nå  to ny tema; Stat og kongemakt og Lov og rettferd.

I middelalderen ble Norge et kongerike med en landsomfattende administrasjon etter mønster fra Europa. Kongedømmets ideologi bygget for en stor del på kirkens idealer der forholdet mellom var preget både av samarbeid og konflikt.
Kong Magnus Lagabøter fikk mellom 1274 og 1281 laget fire lovbøker, med Landslova og Bylova som de mest kjente. Gjennom lovverkene skulle det norske riket omdannes og administreres etter Gud sin intensjon for menneskene.

Foredrag høsten 2011

Onsdag 28. september kl. 19.00:  Sverre Bagge: Fra viking til kristen konge
Onsdag 12. oktober kl. 19.00:   Leidulf Melve: Folkeopinionen i mellomalderen
Onsdag 26. oktober kl. 19.00:   Jørn Øyrehagen Sunde: Mellomalderlovas bokstav
Onsdag 9. november kl. 19.00:  Torgeir Landro: Kristendom i lovs form 

Tema for våren 2012 er Bot og bedring og Sagaer og sagaskriving

Samarbeidsprosjekt

Fragment fra fortida er et samarbeidsprosjekt ved Universitetet i Bergen mellom CMS- Senter for middelalderforskning og Bergen Museum. Utstillingen står på museet i to år fram til sommeren 2012 og fornyes hvert halvår, både med nye tema og med nytt materiale fra museets samlinger. Prosjektet er en del av UiBs satsing på middelalderforskning.

Faglig ansvarlig - Stat og kongemakt, Prof Sverre Bagge, CMS
Faglig ansvarlig – Lov og rettferd, Prof. Jørn Øyrehagen Sunde, Det juridiske fak.
Konservator:  Alf Tore Hommedal, Bergen Museum
Utstillingsarkitekt: Anne Aspen, Bergen Museum
Prosjektleder: Åslaug Ommundsen, CMS