Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Utskjæringene i Urnes stavkirke - sett fra en botanisk synsvinkel

Det er skrevet en god del om Urnes stavkirke og om dyreornamentikken, men om bruken av planter i kristen symbolikk er det skrevet mindre om.lite Det ser Dagfinn Moes artikkel i Årbok for Bergen Museum nærmere på.

Årbok for Bergen Museum kan kjøpes for kr 100,-  i museumsbutikken både i De kulturhistoriske og De naturhistoriske samlinger, eller i nettbutikken.