Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Leidulf Melve: "Folkeopinionen i mellomalderen"

Onsdag 12. oktober er det et nytt foredrag på De kulturhistoriske samlinger. Det handler om folkeopinioen i mellomalderen og er ved professor Leidulf Melve

Tid: Onsdag 12.10 kl 1900 - 2000
Sted: Universitetsmuseet i Bergen, De kulturhistoriske samlinger, Haakon Sheteligsplass 10

Foredraget er en del av  "Fragment frå fortida" ,et samarbeidsprosjekt mellom Senter for mellomalderstudier (CMS) og Bergen Museum. Det er et ledd i Universitetet i Bergen sin satsing på mellomalderforskning.

Prosjektet går over to år og omfatter seks mindre temautstillinger og en rekke med foredrag.  Les mer  om Fragment fra fortida

Leidulf Melve er professor ved CMS.