Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Åpning

Nytt magasin og ny prepareringslab

Visste du at Universitetsmuseet nå koker dyreskrotter samlet fra hele landet, nå i nytt tipp-topp kokerom? Skjelettmaterialet går inn i museets unike osteologiske samling som er en del av de nye zoologiske magasinene i Realfagbygget.

Tirsdag 19. mars er den offisielle åpningen av  prepareringslaboratoriet og nye magasiner for zoologiske samlinger i Realfagbygget. Dette markerer at en viktig del  av arbeidet med å forbedre forholdene for de vitenskapelige samlingene ved museet er ferdigstilt.

De nye magasinene gir nå plass til samlingene som tidligere var i det gamle museumsbygget på Muséplass 3. Der var det lite kontroll på luftfuktighet og temperatur. De nye magasinene med det siste innen luft- og temperaturkontroll, frysebehandling og ikke minst brannsikring, har gitt  de beste forhold for god samlingsforvaltning. Se også tidligere artikkel i Teknisk Ukeblad.

Det nye prepareringslaboratoriet i Realfagbygget inneholder mange funksjoner, både koking, preparering og utstopping av dyr samt behandling av marint materiale.  I kokerommet behandles små og store dyreskrotter for museets skjelettsamling. På samme sted ligger også det nye, moderne våtromslaboratoriet der fisk og annet marint materiale blir behandlet.