Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Årbok for Bergen Museum 2007 - 2008

Nå foreligger siste utgave av Årbok for Bergen Museum. Her kan du finne spennende artikler om ulike kultur- og naturhistoriske tema. Årboken er til salgs i museumsbutikken.

INNHOLD

Forord
Siri Jansen og Jo Høyer

Dyr eller menneske - beinharde bevis
Endre Willassen

Japanhagen - en ny attraksjon på Milde
Brynjulv Litlere og Bjørn Moe

Utskjæringene i Urnes stavkirke - sett fra en botanisk synsvinkel
Dagfinn Moe

Jens Holmboes undersøkelse av bergflettens utbredelse i Norge
Per M. Jørgensen og Hans H. Blom

Hva forteller fjærmyggen? - dyregeografi i Latin Amerika
Trond Andersen og Humberto F. Mendes

Historier bak Kongosamlingen
Espen Wæhle

Mysteriet Marta
Av Eli Kristine Økland Hausken og Odette Tetlie

Kiste i eketre, senrenaissance, med bibelske motiver - en beretning fra museumsfronten
Henrik von Achen

Ein skiferharpun og andre rekonstruksjonar i den nye steinalderutstillinga
Ørjan Engedal

Stormandsgården på Eide - jordbrugsbosætningen i Gloppen frem mod yngre jernalder
Søren Diinhoff

Norske hverdagsdrager i middelalderen
Janicke Larsen Zehetner

Vår Frue av Lourdes i 150 år
Eli Heldaas Seland