Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

På sporet av de første sogndøler

De arkeologiske utgravingene på Fosshagen i Sogndal viser stolpehull etter to langhus fra eldre jernalder, for to tusen år siden. De eldste sporene av aktivitet på stedet er antakelig 3- 4000 år.

Utgravingene startet 29. april og avsluttes fredag i denne uken. Deretter drar arkeologene tilbake til Bergen for å analysere funnresultatene videre.

Det største huset har vært stort, 20 meter langt og 6 meter bredt. I tillegg til husene er det også funnet kokegroper. I det siste  har arkeologene  kommet til de nederste jordlagene som viser spor av aktivitet.

-  Vi tror det mørke laget i bunnen representerer den eldste dyrkingen her på stedet, omtrent 3-4000 år tilbake, sier prosjektleder Morten Ramstad til Sogn Avis som 18. mai hadde en større reportasje om utgravingen.

Videre analyser

Datering av trekull og analyse av polleninnhold i jorda vil både tidfeste og fortelle mer om hva som har vært dyrket i området nedenfor Fosshaugane, der høgskolen og fotballstadion nå ligger.

Staten tar regningen

Utgravingen skjer fordi grunneier skal benytte området til private formål. Siden dette ikke skal brukes til noe kommersielt, slipper grunneieren å bli belastet med utgiftene til utgraving. I slike tilfelle kan grunneier søke om dekning av kostnader til utgraving. Som i dette tilfellet vil Staten, ved Riksantikvaren kunne ta regningen. Denne muligheten for offentlig støtte til slike private tiltak vet ikke alle om. Det var derfor kjekt å kunne gjøre dette med statlig bidrag denne gangen, sier Morten Ramstad til Sogn Avis.