Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Utstillng

Fragment fra fortida

Middelalderens bergensere satte pris på underholdning og god litteratur, og et glass eller to. Samtidig advarte kirken dem om dommen etter døden. Ved å legge ut på pilegrimsferd kunne man både gjøre opp for sine synder og oppleve verden.

Hovedinnhold

Tirsdag 7. februar kl 13  åpnet  den tredje delen av utstillingsprosjektet Fragment fra fortida. Den presenterer det siste innen middelalderforskningen gjennom utstilling og foredrag. Middelalderutstillingen Fragment fra fortida presenterer to nye tema; Sagaer og sagaskriving og Bot og bedring.

Utstillingen vises i De kulturhistoriske samlinger,Haakon Sheteligs pl. 10.

Sagaer og sagaskriving

Den norrøne litteraturen vokste fram rundt 1150. Den gikk fra å være dominert av religiøse tekster til å omfatte det meste fra kongesagar til franske riddere på eventyr. Etter den tid var det først og fremst mangfoldet som preget middelalderens skriftkultur.

Bot og bedring    

I middelalderens Vest-Europa var det kirken som tegnet opp de fleste menneskers livs- og virkelighetsforståelse. Man måtte gjøre opp for sine synder for å få innpass i himmelriket. Med skriftemål og botsøvelser, deriblant pilegrimsreiser, kunne man sikre livet etter døden.

Temaforedrag våren 2012

Onsdag 29. februar kl. 19.00: Hilde Inntjore: "Evig liv i denne verden?"
Onsdag 14. mars kl. 18.00 (merk tidspunktet): Torstein Jørgensen: "Bot og bedring – pilegrimer på vandring"
Onsdag 28. mars kl. 19.00: Jonas Wellendorf: "En nyttig norrøn litteratur"
Onsdag 11. april kl. 19.00: Else Mundal: "Sagaskrivarane og Bergen"

Fragment fra fortida er et samarbeidsprosjekt ved Universitetet i Bergen mellom CMS - Senter for middelalderstudier og Universitetsmuseet i Bergen. Dette er tredje og siste parhest ut i serien av utstillinger, med nye tema fra middelalderen og med materiale fra museets samlinger. Prosjektet er en del av UiBs satsing på middelalderforskning.
Faglig ansvarlig – Sagaer og sagaskriving, Professor Else Mundal, CMS, og Assistant professor Jonas Wellendorf, University of California, Berkeley
Faglig ansvarlig – Bot og Bedring, Professor Torstein Jørgensen, CMS og Misjonshøgskolen i Stavanger.  
Konservator Alf Tore Hommedal, Universitetsmuseet i Bergen
Utstillingsarkitekt Anne Aspen, Universitetsmuseet i Bergen
Prosjektleder Åslaug Ommundsen, CMS