Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Direktør ved Universitetsmuseet Christoffer Schander er død

Direktør ved Universitetsmuseet i Bergen, Christoffer Schander er død, etter et kort tids sykeleie. Han ble bare 51 år gammel.

Innhold

Christoffer Schander hadde doktorgrad innen marinbiologi fra Universitetet i Gøteborg. Etter å ha arbeidet flere år i forskningsmiljø i Sverige, USA og på Grønland, kom han til Universitetet i Bergen og Institutt for biologi som professor i 2004. Han var frem til 2010 leder for forskningsgruppen Marin biodiversitet. I 2007 var han en av drivkreftene bak etableringen av Senter for geobiologi (SFF).

I august 2011 begynte han i stillingen som direktør ved Universitetsmuseet i Bergen. Som ny direktør hadde han visjoner og tok fatt i arbeidet med videreutviklingen av museet, ikke minst gjennom Museumsprosjektet.  Dette fikk han allerede tidlig stor anerkjennelse for, både ved museet og ved universitetet som helhet.

Fredag 24. februar kl 11 vil det være en minnestund for Christoffer Schander på Universitetsmuseet , i Historisk kafé.

Det vil fra onsdag 22. februar til torsdag 1.mars bli lagt ut kondolanseprotokoller i  Universitetsmuseets administrasjon i Harald Haarfagresgt. 1 og på Institutt for biologi i Knut Fægris rom (4C14.1), 4. etasje i Biologen A Thormøhlensgate 53A.

Det er også anledning til å gi et bidrag til Christoffer Schanders minnegave for videreføring av forskning i marin biodiversitet på kontonummer 7694.05.02264.