Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Universitetsmuseene med felles fotoportal

Nå lanserer universitetsmuseene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim sin nye felles fotoportal, med mer enn 120 000 fotografier fra museenes kulturhistoriske samlinger. På www.unimus.no/foto kan nå alle søke fritt i det omfattende bildearkivet som spenner over et stort kulturhistorisk bildemateriale fra helleristninger til egyptisk gravgods. Fotografiene er i hovedsak tatt av museenes egne fotografer, som også har samarbeidet med fagpersoner om ledsagende tekster som beskriver motiv, funnsted og datering.

Bergen Museum har foto fra Vestlandet både fortid og nåtid, bilder fra egne by- og bygdehistoriske samlinger, kirkekunst og etnografiske bilder fra ulike verdensregioner. Foto fra utgravingene på Bryggen helt fra brannen i 1955 til de ferdig konserverte gjenstandene, kan du nå hente fra den nye portalen. Fotosamlingen inneholder rundt 200 000 bilder, og over 40 000 av disse er allerede lagt ut.

 

Kulturhistorisk museum i Oslo har mer enn en halv million fotografier, som blant annet inkluderer bilder fra arkeologiske utgravinger, middelalderkunst, gjenstander fra norrøn tid og fra den europeiske antikken, og bildesamlingen etter Roald Amundsen. Tromsø har 70 000 bilder fra 1850-tallet og fremover, der mesteparten er hverdagsbilder fra Nordland, Troms og Finnmark Vitenskapsmuseet i Trondheim er ennå i startgropen for arbeidet med å legge inn bilder i fotoportalen, kun 1300 bilder ligger inne foreløpig. Dette er for det meste gjenstandsbilder fra ulike perioder.

www.unimus.no/foto