Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Henrik von Achen - ny direktør ved Universitetsmuseet

Universitetsstyret har tilsatt Henrik von Achen som ny direktør ved Universitetsmuseet i Bergen fra 1.januar 2013 og de neste fire år. Han har siden 1. mars vært konstituert direktør ved museet.

Hovedinnhold

Henrik von Achen er født i København i 1954, tok magistergraden i kunsthistorie ved Aarhus universitet 1982 og ble dr. art. ved Universitetet i Bergen 1987. Han har vært ansatt ved Universitetsmuseet i Bergen siden 1. januar 1987.

I 1999 ble han professor, og var 2002-2005 styrer ved museets kulturhistoriske samlinger. Dessuten har han representert de vitenskapelige ansatte i museets styre i flere perioder, i årene 2009-2011 som styreleder. Siden 1. mars 2012 har han vært konstituert direktør ved museet.

Von Achen ledet Norges forskningsråds nasjonale program ”Museumsnettverket” 1995-1997, og var styrer ved Institutt for kulturstudier og kunsthistorie, UiB, HF-fakultetet, 1994-1997. Han har sittet i rekke utvalg ved UiB og i en rekke museumsstyrer. Han har siden 2006 sittet i styret for Kunstmuseene i Bergen.

Dessuten sitter han siden 2012 i executiv-komiteen i Féderation internationale de la médaille d’art, og har siden 2003 koordinert det europeiske forskernettverket ENID, European Nettwork on the Instruments of Devotion.

Von Achen har siden 1983 stått bak en rekke utstillinger, først og fremst universitetsmuseets basisutstilling av kirkekunst som ble åpnet i 1998. Han fikk i 2004 Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling.