Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
FOREDRAG

Hilde Inntjore: Evig liv i denne verden?

Personer og slekter oveførte i middelalderen store verdier til kirker og klostre for å sikre evig liv, men dette gav også fordeler i denne verden. Hvem ga for sin sjels skyld, hva ble gitt, og hva var gjenytelsene?

Foto:
Hilde Inntjore

Innhold

Det er dette som er tema for forsker Hilde Inntjore sitt foredrag som er det første  i vårens serie knyttet til utstillingen Fragment fra fortida.

TID: Onsdag 29.februar kl 1900

STED: Universitetsmuseet i Bergen, Haakon Sheteligspl 10

Å gi for sin sjels frelse og slik sikre livet i det hinsidige var en vel kjent praksis i middelalderen. Store verdier ble overført fra personer og slekter til kirker og klostre, mot at giverne årlig ble minnet med bønner og messer på deres dødsdag.

En materiell gave, gitt i denne verden, utløste altså en gjengave som først skulle realiseres i den neste verden. Likevel kunne disse sjelegavene få stor betydning for avdødes ettermæle, og befeste slektens posisjon i samfunnet.

Hvem ga for sin sjels skyld, hva ble gitt, og hva besto gjenytelsene av? Hvordan kunne sjelegavene, med et hinsidig formål, også sikre evig liv i denne verden?

Fragment fra fortida

Foredraget bygger på utstillingen Fragment fra fortida som er et samarbeidsprosjekt mellom Senter for middelalderstudier (CMS) og Universitetsmuseet, og er et ledd i Universitetets satsing på middelalderforskning.  

Prosjektet Fragment fra fortida går over to år og omfatter temautstillinger som skifter hvert halvår samt en foredragsrekke  som utdyper temaene i utstillingen.