Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Mennesker setter spor - også på de største havdyp

En japansk tannpasta-tube, en ølboks og kullslagg fra de første Atlanterhavsdampere. Dette er objekter som forskere nå finner på de største havdyp og som nå finnes på utstilling, i tidskapsler.

Kunstneren Gøril Walllin har støpt dyphavsbosset inn i epoxy, i former hun kaller tidskapsler. Dette inngår som del av en ny seksjon i dyphavsutstillingen Dypere enn lyset som nå vises i Atlanterhavsparken, Ålesund akvarium.

Den nye seksjonen i utstillingen presenterer glimt av resultater fra nærmere 8 års innsats fra fem forskjellige internasjonale dyphavsprosjekt, blant annet MAR-ECO prosjektet. Bilder av nye ukjente organismer, nye resultater og kunnskap og konkrete spor av menneskelig påvirkning i havdypet er noe av det som det nye tilskuddet viser. Den nye seksjonen som også er utformet av utstillingens designer Anne Aspen, skal følge utstillingen videre når den åpner ved Smithsonian Natural History Museum i Washington i februar neste år.

Les omtale av ustillilngsåpning i Ålesund

Publikumsarrangement
Det internasjonale MAR- ECO prosjektet, ledet av Havforskningsinstituttet og Bergen Museum/ Universitetet i Bergen er nå inne i resultatfasen. Dette omfatter ikke bare vitenskapelig oppsummering og publisering, men også formidlingstiltak rettet mot et allment publikum. En ny, populærvitenskapelig bok Life in the Mid-Atlantic som beskriver prosjektet og det spennende livet langs Den midtatlantiske ryggen vil foreligge i midten av oktober.
Da er også alle forskerne i prosjektet samlet til avsluttende workshop i Kristiansand, der det også vil være et større åpent publikumsarrangement onsdag 21. oktober.