Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Å rense en hval

I løpet av de to neste årene skal den verdifulle samlingen av hvalskjeletter på Bergen Museum rengjøres, restaureres og sikres.

Hovedinnhold

En internasjonal gruppe med kompetanse innen konservering og anatomi har siden i vår vært i full gang med det unike Hvalprosjektet. Siktemålet er å få de flotte hvalskjelettene fra 1800- tallet i best mulig stand for både publikum og forskere. Første fase i arbeidet har vært dokumentasjon og utprøving av ulike rensemetoder.

Unik samling

Skjelettene i Hvalsalen utgjør på mange måter selve hjertet i utstillingene ved De naturhistoriske samlinger, og er i stor grad unik. Samlingen er gammel. De fleste dyrene stammer fra slutten av 1800-tallet. Noen av skjelettene er til dels skrøpelige, og overflaten har gjerne blitt tilgriset av fett som over tid siver ut fra knoklenes indre. Skjelettene har naturlig nok samlet en masse støv opp gjennom årene, og ser meget skitne ut.

Hvalbloggen

Hvalgruppen har spesiell kompetanse på konservering og anatomi med Gordon Turner Walker ( leder),Catherine Hellier, Marielle Berg og Zina Fihl og museets egen tekniske konservator Christina Holmefjord.
På den nye The Whale Bone blog får du nyheter og kan selv kommentere dette spennende prosjektet.

Nybrottsarbeid

Slikt arbeid har i liten grad vært gjort før, og det er få erfaringer å finne fra lignede samlinger rundt om i verden. Derfor arbeider hvalgruppen med ulike metoder for rengjøring og konservering. Det er spesielt viktig å unngå påvirke materialet slik at det mister sin vitenskapelige verdi.
Behandlingen skal både være effektive og skånsom. Den klassiske metoden er rensing med støvsuger og deretter rengjøring av overflaten med ulike oppløsningsmidler. Den virker bra, men er en omstendelig og tidkrevende metode.
Gruppen prøver derfor nå ut rensing av skjelettene med tørris som en av flere mulige og supplerende metoder. Resultatene her viser at metoden fungerte bra på enkelte knokler. På andre steder var metoden ikke effektiv nok. Om metoden fungerer er avhenging av mange faktorer, slik som mengden fettinnhold i beinet, i hvilken grad materialet i knoklene er brutt ned, og om hvilken kraft og type munnstykke som brukes på slangen.

Hvalsalen på nett - nå også på tysk

På Bergen Museums nettsider er den en omfattende presentasjon av Hvalsalen på nett både norsk og engelsk. Nå er også denne kommet på tysk.


Les også om Hvalprosjektet i Bergens Tidende ( 1.6.2010)  og På Høyden ( 26.5.2020)