Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Dokumenterer fruktbarhetsrituale

Shona-folkets regnrituale regnes som så vulgært at kirken har forsøkt å utrydde det. Frode Storaas ved Bergen Musuem har som første antropolog dokumentert på film Shona- folkets regnrituale.

Storaas har sammen med Tore Sæterdal fra UiB, UNIFOB og Liivo Niglas fra Tartu-universitetet i Estland laget denne unike antropologiske filmen som blant annet har vært vist på Worldfilm-festivalen i Estland.

Resultatet har blitt dokumentaren ”If the vaginas had teeth”, som Storaas har laget med sine to kolleger. Filmen viser et  fruktbarhetsrituale som er i ferd med å dø ut, og som er sett på som for vulgært for kirken og ”moderne” mennesker. Saken er omtalt både i UiBs internavis På Høyden og i Dagbladet.