Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
News

ÅRBOK 2013

Om tumultene blant museets publikum i 1853. Om de de nye naturhistoriske utstillingene som skal komme i et renovert museumsbygg. Om kongelige gravtradisjoner og sannsynligheten for at det ligger en konge i Domkirkens vegg. Om den unike samlingen av hesteskjelett på museet, og om bergenseren Leohard Stejneger som forlot hjembyen.

Hovedinnhold

Dette er bare noe av det du kan lese om i årets utgave av Årbok for Universitetsmuseet i Bergen 2013. Denne kan kjøpes på museet og i nettbutikken.

Den byr på en rekke interessante artikler. I mai i år var det 160 år siden Bergens museum tok et dristig, men nødvendig, skritt. Det ønsket å gi gratis adgang for alle til utstillingen i Kaigaten. I artikkelen Et forfærdelig blandet Publikum skriver Henrik von Achen om denne ikke helt enkle omstillingen i museets virksomhet som blant annet førte til tumulter blant publikum i 1853.

Kongen i veggen?

Spørsmålet om Magnus Lagabøtes levninger er å finne i Bergen domkirke eller ikke har på nytt blitt aktualisert i artikkelen «Kongen i veggen?»  Arkeologene Søren Diinhoff og Sigmund Bødal forteller om hvordan en rekke mindre utgravinger over mange år har avdekket et komplekst tingsted i Stryn. Jannicke Larsen presenterer historien om hvorfor så mye keramikk funnet på Bryggen, nettopp kom fra Grimston, en liten landsby i England. Ikke alle vet at Universitetsmuseet har en unik samling av hesteskjelleter. Torstein Sjøvold skriver om denne, og om hvordan nye forskningsresultat på dette materialet kan forklare hvorfor mange hester ble så mannevond.

Thorvald Sætersdal forteller om et ornitologisk feltarbeid for museet på Svalbard. Feltresultatene kan i dag være viktig referansemateriale for dokumentasjon av miljøpåvirkning i natur og liv i nord.

Naturens festspel

I billedreportasjen Naturens festspel tar Terje Lislevand oss med til denne naturopplevelsen. Han forteller også om utstillingsprosjektet er «Undring og vitenskap» de nye naturhistoriske utstillingene ved museet som vil vise den store rikdommen spesielt  fra naturens verden.

Et kulturlandskap i endring

Blant klenodier som Bergens Museum sikret seg i sin tid var noen håndskrevne og kolorerte illustrasjoner av planter og dyr på Helgeland, laget av presten Iver Ancher Heltzen. Denne spennende historien skriver botanikerne Dagfinn Moe og Per Magnus Jørgensen om. Det vestnorske kulturlandskapet er i rask endring, som du kan lese om Dag Øvstedals artikkel om «Grasheiene som ikkje ville døy». Jordnøtten er en spennende plante som tidligere ble brukt av både barn og voksne, men som ikke så mange kjenner i dag. Mary Holmedal Losvik gir oss mer kunnskap om denne planten. «Eg har forlotte Bergen for bestandig”» er tittelen på den siste artikkelen i årets utgave av årboken. Her skriver Gunnar Langhelle om bergenseren Leonhard Hess Stejneger som gjorde en strålende karriere ved ærverdige Smithsonian Institution i USA.

Dokumenter