Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

De Tre Muskeperer og jakten på Den Røde Tulipan

"De tre muskeperer"; Per Magnus Jørgensen. Per Harald Salvesen Per Arvid Åsen har forvillet seg inn i tulipanens spennende verden. Tirsdag kveld på lunsjrommet (1104) i Realfagsbygget får du høre historien. Åpent for alle

Sted: LUNSJROMMET (1104), De naturhistoriske samlinger (tidl. Botanisk institutt), Realfagbygget, Allégaten 41, Bergen.
Tid:  Tirsdag 27. 10 kl. 19.00

Per Magnus Jørgensen (De naturhistoriske samlinger, Bergen Museum), Per Harald Salvesen (Arboretet og Botanisk hage, Bergen Museum) og Per Arvid Åsen (Agder naturmuseum og botanisk hage, Kristiansand) har i ulike sammenhenger kommet over tulipaner som står igjen etter eller forviller seg fra hager på Sørlandet.

 

I tillegg til den velkjente villtulipanen (Tulipa sylvestris) forvilles også røde tulipaner  enkelte steder langs kysten, men er viet ufortjent liten oppmerksomhet fra botanikere.

Nå viser det seg at det i gamle hager helt ytterst på kysten av Sør-Norge finnes flerårige, røde, duftende tulipaner. De kan følges mer enn hundre år bakover i tid både i enkelte hager og i slektskrøniker. Det dreier seg trolig om arten Tulipa didieri, en av de såkalte neotulipanene, en gruppe arter vi antar er oppstått fra tulipaner introdusert til Sør-Europa fra Vest-Asia, kanskje før tulipaner blomstret første gang i Nederland (og Bergen) i 1590-årene.

Flere av disse artene står på rødlistene i Frankrike, Sveits og Italia som kritisk truete eller antatt utryddete på sine naturlige voksesteder, men overlever i botaniske hager og hos samlere. Vi kan love spennende slekts- og kulturhistorie og vakre blomster.