Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Seminar om lav til ære for Per Magnus Jørgensen

Per Magnus Jørgensen går nå av med pensjon etter et langt liv med forskning og formidling innen botanikken, ikke minst i arbeid med lav. Det er naturlig at lav er fokus når det inviteres til lichenologisk seminar den 7. juni ære for Per Magnus. Husk påmeldingsfristen er alt mandag 3.juni

Seminaret foregår fra kl 1000 –14.15  i  Realfagsbygget, Allégaten 41, Auditorium 4, 4 etasje

Program

10:00–10:15 Tor Tønsberg: Velkommen.

10:15–11:00 Arve Elvebakk: In honorem patris pannariacearum—recent developments in Pannariaceae lichen research.

11:00–11:45 Einar Timdal: Molecular phylogenetics of Hypocenomyce—extreme polyphyly and morphological/ecological convergence.

11:45–12:30 Lunsj ved DNS, Realfagbygget, 1. etasje, spandert av De Naturhistoriske Samlinger, Universitetsmuseet i Bergen.

12:30–13:00 Zdenek Palice: On some microlichens of Ecuadorean paramos—a biogeographical view.

13:00–13:30 Lars Arvidsson: 1. On the occurrence of rare lichens of the family Parmeliaceae in Gothenburg, SW Sweden. 2. Transplanting of a whole tree - a method to save threatened lichens.

13:30–14:00 En overraskelse.

14:00–14:15 Per M. Jørgensen: Lichenology in my experience.

Seminarmiddag på deltagernes egen regning, blir arrangert på Bryggeloftet (http://www.bryggeloftet.no/) kl 18:30.

Påmelding

Innen 3 juni til: Linda.Emdal@um.uib.no

Artikkel i Årboken

I Årbok for Universitetsmuseet 2012 er Per Magnus Jørgensen og Tor Tøsberg forfattere av den populærvitenskapelig artikkelen Lav – vekster med flere ansikter.