Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

MAREANO-materiale til Bergen Museum

Prøvene av biologisk materiale som blir hentet opp fra havbunnen utenfor Nord-Norge på MAREANO-toktene er unike. For at de skal bli bevart for ettertiden og for at de skal bli tilgjengelige for flere forskere, er det inngått en avtale om deponering av MAREANO-materiale ved De naturhistoriske samlinger (DNS) ved Bergen Museum.

Hundrevis av nyankomne prøver organiseres på laben før de settes ned i magasinet
Hundrevis av nyankomne prøver organiseres på laben før de settes ned i magasinet
Foto/ill.:
Endre Willassen