Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Det første fiskeatlas over Barentshavets arter

Barentshavets mangfold av fiskearter er nå kartlagt i et 274 sider stort fiskeatlas: Atlas of the Barents Sea Fishes.

Atlaset bygger på registreringene som er gjort på det årlige felles norsk-russiske økosystemtoktet i Barentshavet, i perioden fra 2004–2009. Det unike atlaset er laget i samarbeid mellom Universitetsmuseet i Bergen, Havforskningsinstituttet og det russiske havforskningsinstituttet PINRO. Fra Universitetsmuseet er det først og fremst Ingvar Byrkjedal og Gunnar Langhelle som har deltatt i dette nybrottsarbeidet.

Barentshavet er ett av klodens store marine økosystem, med verdens største bestand av torsk og er også oppvekstområdet for den store stammen norsk vårgytende sild. Artsmangfoldet i Barentshavet er også stort, selv om det i antall domineres av de store fiskebestandene.

Arbeidet med fiskeatlaset startet opprinnelig med en liste på 255 arter, men etter en opprydding av navnemisforståelser og andre uklarheter, kunne listen reduseres til om lag 200 arter. Selv om atlaset ikke omfatter alle disse artene,  foreligger det nå en kvalitetssikret og systematisert oversikt over artsmangfoldet i Barentshavet.

Atlaset er blitt en meget  nyttig hjelpemiddel for myndigheter, forvaltere, forskere og andre interesserte som ønsker å få en oversikt over livet i dette artsrike økosystemet i nord.
Atlaset utgis av Havforskningsinstituttet i serien: IMR/PINRO Joint Report Series 1-2011. ISSN 1502-8828.

Du kan laste ned atlaset  i pdf: 2011. Atlas of the Barents Sea Fishes

Les mer: Navigasjonshjelp til Barentshavets fiskefauna