Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Utnyttingen av åpne havområder og forvaltningen av sårbare ressurser

Hvordan forvalte sårbare økosystem i verdenshavene i en tid der industrialiseringen og utnyttelsen av ressursene går stadig lengre og dypere?

Æresdoktor ved UiB og professor i marin biologi Cindy Lee Van Dover, Duke University, SC, USA  holder sin gjesteforelesning torsdag 30 august. Dette skjer i forbindelse med promosjonen av æresdoktorene som finner sted i Håkonshallen  fredag. Cindy Lee Van Dover er oppnevnt som æresdoktor ved UiB for sin innsats i moderne dyphavforskning etter forslag fra Universitetsmuseet.

Tema for gjesteforelesningen er forvaltningen av åpne havområder,  i lys av økt industrialisering og økt press på både biologiske og geologiske ressurser. Utnyttelse av mineraler på havbunnen, olje- og gassvirksomhet på stadig større dyp,  press på  sårbare biologiske ressurser og økosystem er eksempel på  utfordringer for den internasjonale forvaltningen av verdenshavene. Forelesningen er åpen for alle.

Tid: Torsdag 30 august kl 1415 - 1515

Sted: Auditorium 4,  Realfagsbygget, Allégaten 41

Cindy Lee Van Dover er marinbiolog med fokus på dyphavsforskning, spesielt økosystem knyttet varme (hydrotermiske) kilder på havbunnen. Hun er professor I biologisk oseanografi og direktør ved Duke University Marine Laboratory.

Les mer om Cindy Lee Van Dover