Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Midlertidig stengning av utstillinger

Ytre rehabilitering av vinduer og fasade på De naturhistoriske samlinger gjør at noen utstillinger i museumsbygningen på Muséplass blir midlertidig stengt for en kortere tid.

Hovedinnhold

Av både praktiske og sikkerhetsmessige hensyn stenges berørte utstillinger for en kortere tid, antakelig av noen ukers varighet.  Ettersom det er vanskelig å si omfanget av arbeidet vil stengningsperiodene variere for noen av utstillingene.

Hvalsalen

Utstillingene i nordfløyens andre etasje Kolonitid og deler av zoologi- utstillingen er nå ikke tilgjengelig for publikum.

Fra mandag 18. januar stenges midlertidig også følgende utstillinger: Hvalsalen, Krypdyrsamlingen og Dyphavets hemmeligheter. Arbeidet med restaureringen og med en del av materialet i Hvalsalen gjør det vanskelig å holde disse åpent for publikum , både av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker.

Fra 1. februar stenges utstillinger i nordfløyens første etasje. Det gjelder utstillingen Kvartærgeologi og mineralsamlingen.

Åpne utstillinger

Resten av utstillingene i De naturhistoriske samlinger er fremdeles åpne,dvs. utstillingene: Eksotiske pattedyr, Pollen- så lite - så stort, Menneskets utvikling, Når jorden skjelver, Norsk fugl og Knokkel og bein.

På De kulturhistoriske samlinger er alle aktuelle utstillinger åpne, og billetten til Bergen museum gjelder begge museumsbygningene.

Vi ønsker publikum velkommen til Bergen Museum.