Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Grunnlovsutstillingen "Vi!

Grunnloven til debatt!

Med utstillingen "Vi 1814 – 2014" inviteres publikum inn til museet til debatt om grunnlovsfestede verdier som velferd, likerett, demokrati og andre sentrale verdier som vi setter høyt og som vi her hos oss etterhvert tar som en selvfølge. Men er de det?

Grunnlovsutstillingen
Fra grunnlovsutstillingen "Vi 1814 – 2014"
Foto/ill.:
Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Grunnlovsutstillingen "Vi 1814 – 2014" viser utviklingen av vår politiske kultur, rettsstat og folkestyre. Den stiller grunnleggende spørsmål omkring vårt demokrati i dag. Slik vil utstillingen provosere til debatt og engasjement, ikke minst blant unge.

 

"Vi 1814 – 2014" er en annerledes og nyskapende utstilling som benytter en rekke nye utstillingsformer i bruk av lyd, lys, fysiske installasjoner, animasjoner, gatekunst, film, opprørshistorier med mer.

Historikere, jurister, filosofer og statsvitere ved Universitetet i Bergen har bidratt til utstillingens innhold og spørsmålene som den tar opp. Dette er ulike dilemma omkring maktfordeling, ytringsfrihet, kontroll og overvåking, straff, rettigheter, demokratisk deltakelse og ikke minst den enkeltes ansvar og personlig engasjement i et levende folkestyre.

Vi ønsker spesielt å engasjere unge fra 14 til 25 år, men dette er en utstilling som er aktuell for de aller fleste, iallfall unge og voksne. Slik ønsker Universitetet og museet å stimulere til engasjement der de åpne spørsmål er viktigere enn skråsikkerhet og ferdige svar. Utstillingen er en arena for meningsutveksling om vårt demokrati, og museet planlegger derfor fra høsten 2014 til ulike debattarrangement i samarbeid med andre.

Grunnlovsutstillingen "Vi 1814 – 2014" er produsert av Universitetsmuseet og markerer starten på grunnlovsuken ved Universitetet i Bergen (UiB) fra 12 – 17. mai.