Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
VALG PÅ UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

Valg til styret for Universitetsmuseet/Elections at the University Museum

Våren 2021 skal det velges medlemmer for gr. A-kultur, A-natur, B, C og D (Studentene har eget valg) til styret for Universitetsmuseet. Elections at the University Museum Spring 2021 for the period 1.8.21-31.7.25

Hovedinnhold

Til Universitetsmuseet styre skal det velges

 

Gruppe

 

Antall

Funksjonsperiode

A - kulturFast vitenskapelig ansatte

1 fast + 

3 vara

4 år

1.8.21-31.7.25

A - naturFast vitenskapelig ansatte

1 fast +

3 vara

4 år

1.8.21-31.7.25

B

 

Midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

1 fast +

3 vara

1 år

1.8.21-31.7.22

CAdministrativ/teknisk ansatte

1 fast +

3 vara

4 år

1.8.21-31.7.25

DStudentene (har eget valg)

2 fast +

2 vara

1 år

1.8.21-31.7.22

 

Det blir separate valg for gruppe A, B og C - men de holdes samtidig.
Studentene, gruppe D, velges av Studentparlamentet.

 

VIKTIGE DATOER  

Dato / frist

 Hva skjer

 

12.mai, kl.12

Forslagsfrist kandidater
til gr.A, B og C

 

9. juni-15.juni

Valgperiode
åpner 9.6, kl.0900
stenger 15.6, kl.1200

 

 

Godkjenning av valget

 

 

Kunngjøring av valget

 

 

Klagefrist valgresultat
(8 dg etter kunngjøring)

 

 

STÅR DU I MANNTALLET? Har du stemmerett?
Her kan du sjekke om du har forslags- og stemmerett ved valg av medlemmer til Universitetsmuseets styre: https://manntall.app.uib.no/ansatt/

Jfr. epost sendt ut fredag 23.4.21 - Finner du deg ikke i manntallet - gi en tilbakemelding til post@um.uib.no snarest.

 

HVORDAN FREMME FORSLAG
Hvordan fremme forslag til medlemmer av Universitetsmuseets styre:

- Forslaget må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
(Gruppe A, B og C utgjør hver sin valgkrets). Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.

- Forslaget må være skriftlig.

- Forslagsstiller(e) må oppfylle kriteriene til stemmerett.

- De foreslåtte kandidatene må være valgbare (ha stemmerett).

- Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.

- Man kan ikke foreslå seg selv som kandidat.

- Forslaget må ha kommet inn innen onsdag 12.mai, kl. 12.00

Forslagene sendes pr. e-post til post@um.uib.no